Nivra

NovAA

Op 1 januari 2013 is de Wet op het accountantsberoep in werking getreden. Met die wet hebben het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) opgehouden te bestaan. Met de Wet op het accountantsberoep is de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) aangewezen als de rechtsopvolger van het NIVRA en de NOvAA.

De Koninklijke NBA is de bij wet ingestelde beroepsorganisatie voor accountants in Nederland. De NBA heeft onder andere tot doel het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van al haar leden (Registeraccountants en Accountants - Administratieconsulenten). Ze doet dit door het opstellen en handhaven van heldere gedragsberoepsregels voor alle accountants, door toetsing en door permanente educatie. De NBA bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. De beroepsgroep bestaat uit zo’n 21.000 professionals werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant, en in het management van organisaties.

De NBA is zich aan het transformeren naar een nieuwe organisatievorm waarbij onder andere een koers wordt ingeslagen naar meer pro-activiteit van de NBA als organisatie naar buiten toe (naar de samenleving en specifiek naar de leden), naar meer nadruk op het leveren van (kritische) kwaliteit en naar een andere governance structuur waarbij een beweging wordt ingezet van een structuur geënt op ledengroepen naar een governance structuur geënt op inhoudelijke beroepsthema’s vorm te geven in faculties.

Heeft u vragen? U kunt ons ook bereiken via:

Twitter: www.twitter.com/nbacc
E-mail: nba@nba.nl
Telefoon: (020) 301 03 01

U wordt binnen 2 minuten automatisch doorgeleid naar www.nba.nl. U kunt daar ook direct heen gaan.